Tăng cường quản lý xây dựng của nhà nước

Tăng cường quản lý xây dựng của nhà nước

Trong suốt thời gian qua, mặc dù đã có những nỗ lực và thành công trong quản lý, nhưng vẫn còn những hạn chế liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng ở tỉnh, bao gồm việc vi phạm trật tự xây dựng ở một số địa phương; vẫn còn những dự Thắt chặt quản lý xây dựng, cấp giấy phép xây dựng giúp quản lý xây dựng nhà nước hiệu quả hơn, quy hoạch xây dựng hiệu quả hơn và trật tự xây dựng hiệu quả hơn.

Cán bộ chuyên môn của Sở Xây dựng hướng dẫn các công ty thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng bằng cách sử dụng các tài nguyên trực tuyến.
Cán bộ chuyên môn của Sở Xây dựng hướng dẫn các công ty thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng bằng cách sử dụng các tài nguyên trực tuyến.
Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã làm việc cùng với các ngành và đơn vị chức năng tập trung cao để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi vốn ngân sách, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở vốn ngân sách, tham gia ý kiến thẩm định báo cá Một mặt, nó bảo đảm quy trình và chất lượng thiết kế xây dựng, và mặt khác, nó giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

Trong những tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã thẩm định 22 báo cáo nghiên cứu khả thi vốn ngân sách, 2 thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở vốn ngân sách, 10 báo cáo nghiên cứu khả thi vốn khác và đưa ra ý kiến về một số nội dung của hồ sơ báo

Việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng được tăng cường trong toàn tỉnh. Để đưa công trình vào khai thác, Sở Xây dựng đã cấp 8 giấy phép xây dựng cho các đơn vị theo thẩm quyền, cấp 3 giấy phép điều chỉnh xây dựng và tiếp nhận và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Đã có 11 hồ sơ công trình. Ngoài ra, sở cũng tích cực hỗ trợ, phối hợp kiểm tra và đôn đốc các địa phương trong việc thúc đẩy cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp giấy phép và thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng của Sở Xây dựng, hiện nay việc cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (bao gồm các công trình không theo tuyến, theo tuyến trong đô thị, tín ngưỡng, tôn giáo Đơn vị thực hiện chỉ cần thao tác trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi trực tuyến trong 20 ngày để hoàn thành thủ tục. hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được Sở Xây dựng thực hiện trực tuyến và mất từ 15 đến 35 ngày, tuỳ theo nhóm dự án, để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tháng 6 năm 2023, Công ty cổ phần Vinhomes đã nhận được giấy phép xây dựng tại 7 lô đất trong Khu đô thị sinh thái Dream City ở Văn Giang. Sau khi nhận được hồ sơ, các phòng chuyên môn thuộc sở đã kiểm tra bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng theo các quy định của pháp luật về xây dựng. Công việc tổ chức bao gồm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, điều chỉnh nhanh chóng, bổ sung nội dung cần thiết và xem xét cấp giấy phép theo thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng từ khâu thiết kế và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong lĩnh vực xây dựng là một trong những kết quả của hoạt động quản lý xây dựng trong thời gian qua. Sở Xây dựng đã phát hành một số hướng dẫn về thẩm định dự án đầu tư, thiết kế dự toán cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước, cũng như hướng dẫn về cách quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng đơn giá nhân công. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành mười một cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất các công trình xây dựng. Thanh tra đã xử phạt một số tổ chức và đơn vị vi phạm với số tiền 110 triệu đồng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh và

Để khắc phục những hạn chế hiện tại và trong tương lai, các cấp, ngành và địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn về các quy định của pháp luật về xây dựng để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động xây dựng. Tăng cường giám sát, phát hiện, đưa tin và kiến nghị để xử lý kịp thời các vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng; phản ánh kịp thời các việc làm sai trái của tập thể hoặc cá nhân; và nêu gương những điển hình tốt về công tác quản lý quy hoạch và trật Thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương thường xuyên gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc quản lý trật tự xây dựng.

 

Related Posts

Hạ tầng viễn thông được bảo vệ khỏi thiên tai

Hạ tầng viễn thông được bảo vệ khỏi thiên tai Hiện có trên 1.000 vị trí đặt trạm thông tin di động (BTS) trên toàn tỉnh và…

Bám sát sự phục hồi xuất khẩu dệt may

  Ngành dệt may Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng đầu năm. Đơn hàng sụt giảm và thiếu hụt dòng…

Chuyển đổi xanh đối với lĩnh vực nuôi thả thủy sản

Chuyển đổi xanh đối với lĩnh vực nuôi thả thủy sản Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,…

Các thay đổi số trong ngành xây dựng

  Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực thực hiện các chuyển đổi với nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu quả…

Xã Nhật Quang: Diện tích lúa cấy bằng máy được mở rộng

Xã Nhật Quang: Diện tích lúa cấy bằng máy được mở rộng Xã Nhật Quang (Phù Cừ) đã gieo cấy 240 ha lúa trong mùa này, chủ…

Giá lợn hơi tăng, nông dân vui mừng vì có lãi

Giá lợn hơi tăng, nông dân vui mừng vì có lãi Giá lợn hơi của tỉnh đã tăng trở lại trong hơn hai tháng nay, đạt trên…

Leave a Reply

Your email address will not be published.