Những người con ưu tú xứ Nhãn

Hưng Yên là mảnh đất có truyền thống văn hiến, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các nhà văn hóa lớn. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng đất Hưng Yên thời nào và lĩnh vực nào cũng có những nhân tài mà sử sách còn ghi như: Triệu Quang Phục, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Đoàn Thị Điểm, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Nghị, Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, Phạm Huy Thông, Nguyễn Công Tiễu, Nguyễn Bình,… Đặc biệt, trong lịch sử hiện đại, Hưng Yên có nhiều nhà chính trị nổi tiếng như đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Lê Văn Lương…; các chiến sỹ anh hùng cách mạng như: Tô Hiệu, Bùi Thị Cúc… Đó là những người con ưu tú của Hưng Yên đã góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm (Yên Mỹ)

Sau khi tỉnh Hưng Yên được thành lập (1831), dưới thời Nguyễn, Nhân dân Hưng Yên hăng hái tham gia các cuộc đấu tranh chống phong kiến thực dân của Phan Bá Vành, Cao Bá Quát (1854), Lê Duy Cự (1854) và Cai Vàng (1862). Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ hai, nhà Nguyễn đầu hàng, Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật (1844 – 1926) kháng lệnh triều đình, quyết tâm đánh Pháp. Nguyễn Thiện Thuật sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở xã Xuân Dục (thị xã Mỹ Hào). Ông đỗ Đình nguyên Tiến sỹ, làm đến chức Tán tương quân vụ tỉnh dưới triều Nguyễn. Ông làm quan thanh liêm, công minh. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo kéo dài từ năm 1883 đến năm 1890, trong đó giai đoạn đầu ông liên kết cùng Đinh Gia Quế thành lập căn cứ địa Bãi Sậy để chống Pháp. Tháng 9.1885, ông tổ chức lễ tế cờ khởi nghĩa và phát triển cuộc khởi nghĩa từ phạm vi một vài huyện mở rộng ra liên tỉnh, liên vùng và có ảnh hưởng sâu rộng tới các cuộc khởi nghĩa cùng thời ở Bắc kỳ và cả nước. Nguyễn Thiện Thuật cùng các tướng lĩnh, sỹ phu và tinh thần đoàn kết của Nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử dân tộc.

Người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1845, quê ở làng Dị Chế, xã Dị Chế (Tiên Lữ). Ông là thủ lĩnh tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế – phong trào yêu nước chống Pháp lớn nhất, kéo dài nhất và ảnh hưởng sâu sắc nhất tới xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Khi thực dân Pháp chiếm Bắc Ninh tháng 3.1884, Hoàng Hoa Thám gia nhập nghĩa binh của Lương Văn Nắm tức Đề Nắm. Tháng 4.1892, Đề Nắm bị Đề Sặt sát hại, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế. Từ năm 1884 – 1894, quân Pháp xâm lược phải gánh nhiều thiệt hại nặng nề, điển hình là các trận đánh ở Thung Lũng, Hố Chuối năm 1890 và Đồng Hom năm 1892… Tuy nhiên, năm 1913, Hoàng Hoa Thám bị giặc sát hại. Cuộc khởi nghĩa tuy bị dập tắt song đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Đặc biệt là những nét độc đáo về chiến tranh du kích về xây dựng lực lượng, căn cứ làng xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp mà người giương cao ngọn cờ ấy là thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám.

Đồng chí Nguyễn Bình (1908 – 1951) là Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm đầu năm 1948. Ông tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại Bần An Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên. Tên tuổi của Trung tướng Nguyễn Bình gắn liền với nhiều chiến công vang dội, trong đó có trận đánh đồn Bần Yên Nhân (ngày 12.3.1945) – Trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Trận thắng ở đồn Bần Yên Nhân đã thổi bùng lên cao trào chống Nhật. Tháng 4.1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ quyết định cả nước chia làm 7 chiến khu, Bắc bộ có 4 chiến khu, ông giữ chức Tư lệnh Đệ tứ chiến khu. Khi thực dân Pháp đánh chiếm trở lại toàn Nam Bộ, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam để thống nhất các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ. Với tính quyết đoán, sự khéo léo và tài năng thao lược quân sự, ông đã thu phục các đảng phái, nhóm, thống nhất, xây dựng lực lượng cách mạng để chống kẻ thù xâm lược chung. Đồng thời, chỉ huy chiến đấu đánh thắng quân địch nhiều trận lớn trên các chiến trường Nam Bộ, góp phần vào việc chỉnh đốn, xây dựng Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất Nam Bộ. Năm 1946, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 25.1.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong ông quân hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 1.7.1915, quê gốc làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Xuất thân trong một gia đình yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, thấu hiểu cảnh đau khổ của đất nước lầm than, nô lệ, năm 1929, khi mới 14 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau ở nhiều địa phương và ở cơ quan Trung ương. Dù ở đâu, làm việc gì, đồng chí cũng đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và Nhân dân… Tại Đại hội VI của Đảng (năm 1986), đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng – người cầm lái công cuộc đổi mới trong bối cảnh hết sức khó khăn: Đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, lạm phát phi mã; đời sống Nhân dân cực kỳ khó khăn; công cuộc cải tổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào bế tắc, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nguy cơ tan rã… Giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam; lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động, khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn, có lúc hiểm nghèo, tiến hành công cuộc đổi mới thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân. Qua đó, đã tạo dựng được lòng tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ta vạch ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm 1991.

Do nhiệm vụ cách mạng nên ít có dịp về thăm quê hương Hưng Yên, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Linh thường xuyên quan tâm theo dõi từng bước phát triển của quê hương. Trong những năm tháng xa quê, đồng chí có sáu lần về thăm và làm việc; ba lần viết thư, gửi điện về quê hương. Đồng chí luôn căn dặn, động viên và mong muốn Đảng bộ và Nhân dân quê nhà phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là chăm lo các gia đình chính sách…

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, những người con ưu tú của quê hương tiếp tục tô thắm truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương xứ Nhãn, làm rạng danh quê hương, đất nước. Tên tuổi của họ với những thành tích, chiến công sẽ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng.

PHƯƠNG MINH – THU YẾN

Related Posts

Hạ tầng viễn thông được bảo vệ khỏi thiên tai

Hạ tầng viễn thông được bảo vệ khỏi thiên tai Hiện có trên 1.000 vị trí đặt trạm thông tin di động (BTS) trên toàn tỉnh và…

Bám sát sự phục hồi xuất khẩu dệt may

  Ngành dệt may Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng đầu năm. Đơn hàng sụt giảm và thiếu hụt dòng…

Chuyển đổi xanh đối với lĩnh vực nuôi thả thủy sản

Chuyển đổi xanh đối với lĩnh vực nuôi thả thủy sản Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,…

Các thay đổi số trong ngành xây dựng

  Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực thực hiện các chuyển đổi với nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu quả…

Xã Nhật Quang: Diện tích lúa cấy bằng máy được mở rộng

Xã Nhật Quang: Diện tích lúa cấy bằng máy được mở rộng Xã Nhật Quang (Phù Cừ) đã gieo cấy 240 ha lúa trong mùa này, chủ…

Giá lợn hơi tăng, nông dân vui mừng vì có lãi

Giá lợn hơi tăng, nông dân vui mừng vì có lãi Giá lợn hơi của tỉnh đã tăng trở lại trong hơn hai tháng nay, đạt trên…

Leave a Reply

Your email address will not be published.